شماره و داخلی های مدرسه
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس داخلی
سرکار خانم احمدیان کتابدار و مربی بهداشت ندارد ندارد
سرکار خانم حسینی آی تی ندارد ندارد
سرکار خانم خلفی مشاور ندارد ندارد
سرکار خانم ذکایی معاونت آموزشی دوره اول ندارد ندارد
مدیر سامانه مدیریت ندارد ندارد
سرکار خانم سید احمدیان معین مشاور ندارد ندارد
آقای سیدوکیلی اجرایی ندارد ندارد
سرکار خانم شبیری مسئول پایه دوازدهم ندارد ندارد
سرکار خانم صدر عاملی مدیریت ندارد 102
سرکار خانم معصومی معاون انضباطی ندارد ندارد
© حقوق این سایت متعلق به دبیرستان غیر دولتی بینات می باشد